Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Cornelis Lodewijksz van Gresteck

Cornelis Lodewijksz van Gresteck is geboren 1615 te Leiden, zoon van Lodewijk Thomasz van Gresteck en Aeltgen Harmensdochter. Hij is gedoopt 26-04-1615 te Leiden, Lutherse kerk. Cornelis Lodewijksz is overleden 18-12-1630 te Leiden , 15 jaar oud. Hij is begraven te Leiden.

Afbeeldingen

Notities bij Cornelis Lodewijksz van Gresteck

Uit het Hoofdgeldregister anno 1623 van de stad Leiden

“Heerenstraat westzijde-
Beginnende aen ’t kerckhof
Suytwaerts aen
Lodewijck Thomasz fusteijntrapier
Aeltgen Harmensdr. sijne huysvrouwe
Harmen
Geertgen
Marijtgen Lodewijcx kinderen”
Eva

Hieruit is te concluderen, daar deze acte Cornelis Lodewijcksz niet vermeldt, dat deze voor 1623 moet zijn overleden. (Het is mij niet gelukt in het Leidse Archief zijn juiste overlijdens-, begraafdatum te kunnen vaststellen).

(in potlood eronder geschreven: Pieterskerk?)