Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Maijcken (Marijtgen) Lodewijcksdr. van Gresteck

Maijcken (Marijtgen) Lodewijcksdr. van Gresteck is geboren 1619 te Leiden, dochter van Lodewijk Thomasz van Gresteck en Aeltgen Harmensdochter. Zij is gedoopt 01-01-1620 te Leiden in de Luth. Kerk Getuigen: Maycken Hoppe. Maijcken (Marijtgen) Lodewijcksdr. is overleden 17-01-1631 te Leiden , 12 jaar oud. Zij is begraven te Leiden.

Afbeeldingen

Notities bij Maijcken (Marijtgen) Lodewijcksdr. van Gresteck

Niettegenstaande het feit, dat in het Leidse archief de officiële overlijdens- en/of begraafdatum niet gevonden werd, is het mogelijk aan de hand van het Weeskamer-archief No.106 Deel D, folio 43, met zekerheid vast te stellen, dat Maijcken overleden moet zijn vóór 17 Januari 1631, maar ná 1623, daar haar naam nog voorkomt in het Hoofdgeldregister
(Zie Bijzonderheden No.101)