Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Johannes Lodewijcksz van Gresteck

Johannes Lodewijcksz van Gresteck is geboren 1644 te Leiden, zoon van Lodewijk Thomasz van Gresteck en Susanna Belsier. Johannes Lodewijcksz is overleden 02-10-1652 , 8 jaar oud.

Afbeeldingen

Notities bij Johannes Lodewijcksz van Gresteck

110

Johannes Lodewijcksz * ± 1645

Uit het afschrift van de acte van het Weeskamer-archief te Leiden No.106, deel E, fol.169V, gedateerd 2 October 1652 blijkt, dat Johannes toen nog leefde. Voorgenoemde acte, zie de bijzonderheden van No.101.
Een ingesteld onderzoek, zowel in het Leidse archief als in het Alg. Rijksarchief te
’s Gravenhage, leverde geen nadere gegevens over Johannes op.