Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Cornelis Lodewijksz van Gresteck

Cornelis Lodewijksz van Gresteck is geboren 1651 te Leiden, zoon van Lodewijk Thomasz van Gresteck en Susanna Belsier. Hij is gedoopt 16-04-1651 te Leiden, in de Lutherse kerk. Cornelis Lodewijksz is overleden >02-10-1652 , > 1 jaar oud.

Afbeeldingen

Notities bij Cornelis Lodewijksz van Gresteck

Uit het afschrift van de acte van het Weeskamer-archief te Leiden No.106, deel E, fol.169 V, gedateerd 2 October 1652, blijkt dat Cornelis toen nog leefde.
Voor genoemde acte zie de bijzonderheden van No.101.
Een ingesteld onderzoek zowel in het Leidse archief als in het Alg. Rijksarchief te
’s Gravenhage leverde geen enkel resultaat op, zodat nadere gegevens