Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Anna Geertruyd van Grasstek

Anna Geertruyd van Grasstek is geboren 13-04-1724 te Leiden, dochter van Lodewijck Thomasz van Grassteck en Gesina Frantzen. Zij is gedoopt 14-04-1724 te Leiden, in de Pieterskerk. Anna Geertruyd is overleden 10-12-1788 te Amsterdam, Boomstraat , 64 jaar oud. Zij is begraven 15-12-1788 te Amsterdam, in de Westerkerk.

Anna Geertruyd trouwde 13-08-1747 met Jacobus de Haan.Afbeeldingen

Notities bij Anna Geertruyd van Grasstek

Afschrift van het stamboomfragmentje, zoals dit werd neergeschreven door…..
Het origineel is in bezit van Lodewijk van Grasstek (zie No. 246).

,,Anna Geertruyd van Grasstek, gebooren Donderdag morgen 4 uur, 13 April 1724. Vrijdag morgen in de Pieters Kerk gedoopt door Abdias Velingius. De getuygen waaren Jacob Rosa loco Jan Hoogklimmers, oom in Bentheim en Lena van Streep loco Anna Hoogklimmers, grootmoeder tot Ohnen – is gestorven 10 December 1788 te Amsterdam en aldaar begraven.”


Uit het ondertrouwregister 590 folio 396
Compareerden als vooren: Deese Persoonen sijn alhier op de Acte van C. v. Alphen ter ordonantie van de heeren commissarisse tot Leijden ingeteekent.
Jacobus de Haan: J.M. woond op den Nieuwendijk X
Anna Geertruyd van Grasstek: J.D. woond tot Leijden.
Verzoekende hare drie Sondaagze uytroepingen, omme, naar dezelve, de voorz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, zo verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien zij bij waarheijt verklaarden, dat zij vrije Personen waren, en melkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
Deese geboden gaan voort.
Den 28 July 1747 te Amsterdam
Acte verleend den 13 Augustus 1747 om tot Leijden te trouwen.


Uit het Trouwregister Hogelantsche kerck – Leijden

Den 27 July 1747 De Aangeteijkende
Jacobus den Haan, winkelier, jongeman van Amsterdam, woonende aldaar met
Anna Geertruyd van Grasstek, J.D. van Leijden, woonende agter de Hoogelandsche kerk.
Kanttekening: Moet attestatie van Amsterdam overbrengen.
Alhier getrouwt den 13 Augustus 1747.

Anna Geertruyd van Grasstek vertrok, volgens attestatieboek 5 - P.K., op 14 September 1747 van Leiden naar Amsterdam.


Uit het begraafboek van de Westerkerk te Amsterdam
K 44 Z Z (Kerkgraf No. 44 Zuidzijde)
Den 15 December 1788 Maandag ’s Morgens ten 9 Uuren
Anna Geertruyd van Grasstek, Weduwe van Jacob den Haan
Vooraan in de Boomstraat bij de Noordermarkt ƒ 22,50.-
Mondige kinderen Baar en Roev ƒ 1,50.-
-----------
ƒ 24.-
========

Uit het Kerkelijke Huwelijksche Proclamatieboeck P.P. 74
Aangeteijkent den 27 July 1747
Jacobus den Haan, Winkelier, Jongem. van Amsterdam,
Wonende aldaar, verges. met Lodewijk van Grasstek, zijn goede bekende, wonende aan de Hogelandse Kerk
Met
Anna Geertruyd van Grassteck, jongedr. van Leyden, wonende agter de Hogelantse Kerk, verges. met Gesina Fransen, haar moeder, wonende alsvoren.
Den bruydegom heeft behoorlijk consent van sijn vader getoont en afgelevert.
Kanttekening: Moet attest. van Amsterdam afbrengen.Uit het begraafboek van de Westerkerk te Amsterdam (Reg. 1105 fol. 31V )
K 103 N.Z. (Kerkgraf No. 103 noordzijde)
Den 15 November 1768
Jacobus den Haan in de Nieuwe Lelystraat ƒ 15.-

Blijkens het Impostregister op het begraven in de Gemeente Amsterdam werd het overlijden van Jacobus den Haan op de 14 November 1768 gemeld door Johannes Brunins en door deze ƒ 3.- betaald, zijnde het tarief voor de 4e klasse.