Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Judith Helena van Grasstek

Judith Helena van Grasstek is geboren 29-06-1733 te Leiden, dochter van Lodewijck Thomasz van Grassteck en Gesina Frantzen. Zij is gedoopt 02-06-1733 te Leiden, in de Hooglandse Kerk. Judith Helena is overleden 08-12-1734 te Leiden , 1 jaar oud. Zij is begraven 13-12-1734 te Leiden, in het familiegraf in de Pieterskerk.

Afbeeldingen

Notities bij Judith Helena van Grasstek

129
Judith Helena van Grasstek * 29 Juni 1733

Afschrift van het stamboomfragmentje, zoals dit werd neergeschreven door….
Het origineel is in het bezit van Lodewijk van Grasstek (zie No. 246).

,, Judith Helena van Grasstek, gebooren 29 Juny 1733 ten 12 uur snagts; gedoopt Donderdag in de Hooglandsche Kerk door Ds. Steversloot, den 2 July 1733. De getuygen waren Willem Frederik Vis, Predt. te Ohnen en Judith Helena Frantzen, desselvs huysvrouw; is overleden 8 December 1734 smorgens halv twee, oud 1 jaar, 5 maanden, 11dagen; begraven Maandag middag in de Pieterskerk in ons graf; gedragen onder den arm door Jan Rosa.”
Daar als doopgetuigen in de klappers van het Leidse archief worden genoemd; Jacob Rosa en Helena Streep, kan worden vastgesteld, dat deze genoemden als plaatsvervangers van Willem Frederik Vis en Judith Helena Frantzen, bij de doop aanwezig waren.