Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Jan Lodewijk van Grasstek

Jan Lodewijk van Grasstek is geboren 1763 te Amsterdam, zoon van Abraham Bernardus van Grasstek en Jacoba van Zon (Son). Hij is gedoopt 29-12-1763 te Amsterdam, in de Amstelkerk. Jan Lodewijk is overleden 08-02-1839 te Amsterdam, Bloemstraat 22 , 76 jaar oud.

Jan Lodewijk trouwde 12-08-1788 met Susanna Geertuyda Guillod.

Kinderen

- ♂ Abraham Bernardus van Grasstek 66 jaar oud
- ♀ Sussana Jacoba van Grasstek 55 jaar oud
- ♂ François van Grasstek 56 jaar oud
- ♀ Maria van Grasstek 51 jaar oud
- ♀ Alida van Grasstek 34 jaar oud
- ♂ Lodewijk van Grasstek 14 jaar oud
- ♂ Carel van Grasstek 0 jaar oud
- ♀ Geertruyda van Grasstek 9 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Jan Lodewijk van Grasstek

Jan Lodewijk van Grasstek is steeds als winkelbediende werkzaam geweest.
Hij heeft achtereenvolgend gewoond in 1790 op de Anjeliersgracht (dit bleek uit de ondertrouwacte van Carel Josephus Guillod en Hendrikje Walm). In de jaren 1810 – 1815 bewoonde hij het huis in de 1e Bloemdwarsstraat 23. In het jaar 1816 in de Nieuwe Leliestraat 183. In de jaren 1817 en 1818 vinden wij als zijn adres vermeld, Nieuwe Leliestraat 33. Tenslotte woonde hij in de Bloemstraat 195. Op dit adres stierven eerst zijn vrouw, Susanna Geertruyde Guillod en korte tijd daarna n.l. op 29 maart 1833 zijn nog ongehuwde dochter, Alida (zie No 150).
Daar Jan Lodewijk nu alleen en onverzorgd overbleef, besloot zijn oudste zoon, Abraham Bernardus (zie No 146) de zorg voor hem op zich te nemen. Jan Lodewijk trok dan ook bij deze zoon in, die woonachtig was in de Bloemstraat 22. Volgens de overlevering bracht Jan Lodewijk o.a. een in de blauwe uitvoering geschilderd familiewapen mee (zie in verband hiermede de bijzonderheden van No 167).

N.B. De ouders van Susanna Geertruyde Guillod hebben o.a. gewoond ,, Westhaven buiten de Tolsteegpoort te Utrecht”.

Uit Lidmatenboek N (Kerk. Archief)
Amsterdam, 18 Februari 1783
Jan Lodewijk van Grasstek, Egelantiersgracht, per belijdenis.


Uit het ondertrouwregister 999 folio 172
Den 24 Juli 1788 Compareerden als vooren
Jan Lodewijk van Grasstek, van Amsterdam, gereformeerd, oud 25 jaar, in de Tuynstraat, geadsistd met zijn moeder, Jacoba van Son
En
Susanna Geertruyda Guillod, van Amsterdam (?), gereformeerd, oud 25 jaren, in de Tiggelstraat, ouders doot, geadsistd met haar neef Albertus Guillod in de 2e Anjelierdwarsstraat.
w.g. Jan Lodewijk van Grasstek
Susanna Geertruyda Guillod


Uit het trouwregister 999 folio 172
Dinsdag 12 Augustus 1788 is in de Niewe Kerk door Ds. Hubert het huwelijk voltrokken van
Jan Lodewijk van Grasstek en
Susanna Geertruijde Guillod


Uit het overlijdensregister 7 fol. 184
Den 24 November 1831 overleden, Susanna Geertruyda Guillod, oud 68 jaren, echtgenote van jan Lodewijk van Grasstek,
Wonende Bloemstraat 195.
De overledene was geboren aan de Vaart boven Utrecht.

Uit de Notulen van Kerkmeesters van de Westerkerk (Archief Herv. Gem.)
1 December 1831, J.L. van Grasstek staat binnen en bericht het overlijden van zijner Huisvrouwe S.G. Guillot, Plaatsbewaarster in deze kerk. Hem aangezegd, het vak voorlopig op de gewoone wijze te laten waarneemen, onder annonatie der verdienste.


Uit de Notulen van Kerkmeesters van de Westerkerk (Archief Herv. Gem.)
1 Juni 1832 C. Vettewinkel (een kerkeknecht) is overleden en in deszelfs plaats aangesteld Abraham Grasstek, zoon van de onlangs overleden plaatsbewaarster, die zich vrijwillig belastte met de zorg voor zijnen bejaarden Vader, die door het verlies zijner Vrouw van vaste inkomsten verstoken was, en is deze begeving geschied op den ouden voet tegen het genot van ƒ 15.- ’s jaars, ingaande 1 Juli 1832.

(de werkzaamheden bestonden uit assistentie bij de bediening van het H. Avondmaal, speciaal bij het in- en uitgaan van het Doophuis)