Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Geertruijd Gesina van Grasstek

Geertruijd Gesina van Grasstek is geboren 26-11-1784 te Assendelft, dochter van Willem van Grasstek en Geertruijd Schellinger. Zij is gedoopt 28-11-1784 te Assendelft, in de N.H. kerk. Geertruijd Gesina is overleden 24-03-1837 te Leiden, Hoge Woerd , 52 jaar oud. Zij is begraven 29-03-1837 te Leiden, op de Nieuwe Begraafplaats, Begraafplaats Groenesteeg.

Geertruijd Gesina trouwde 28-06-1807 met Thomas Arnoldus van Grasstek.

Kinderen

- ♂ Franciscus Marinus Johannes van Grasstek 29 jaar oud
- ♀ Wilhelmina Geertruida van Grasstek 55 jaar oud
- ♀ Maria Johanna van Grasstek 27 jaar oud
- ♂ Thomas Arnold Willem van Grasstek 21 jaar oud
- ♂ Thomas Arnoldus Johan van Grasstek 0 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Geertruijd Gesina van Grasstek

Uit het Doopboek der Ned. Herv. Gemeente te Assendelft (Rijksarchief Haarlem)
Gedoopt 1784 November 28
Geertruid Gesina
Ouders: Willem van Grasstek, Geertruid Schellinger
Nata 26 quadrans
-Ante horam prim
-Am post meridiem
Kanttekening: De vader heeft selvo het kind ten doop gehouden.


Afschrift van aankondiging enz. uit dagblad
Op heden overleed tot onze diepe smart, onze hartelijk beminde Moeder, Geertruide Gesina van Grasstek, Weduwe van den Wel Edelen Heer Thomas Arnoldus van Grasstek, in den ouderdom van 53 jaren.
Leijden F.M.J. van Grasstek
26 Maart 1837 Mede uit naam mijner Zusters en Broeder