Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Wilhelmina Geertruida van Grasstek

Wilhelmina Geertruida van Grasstek is geboren 01-11-1810 te Leiden, dochter van Thomas Arnoldus van Grasstek en Geertruijd Gesina van Grasstek. Zij is gedoopt 11-11-1810 te Leiden, in de Marekerk. Wilhelmina Geertruida is overleden 19-06-1866 te Leiden , 55 jaar oud. Zij is begraven 20-06-1866 te Begraafplaats Groenesteeg , Leiden.

Wilhelmina Geertruida trouwde 23-01-1842 met Pieter Haesebroeck.Afbeeldingen

Notities bij Wilhelmina Geertruida van Grasstek

Vertrok op 19 December 1830 van Leiden naar Zaandam (volgens attestatie-boek 5 P.K.).
Vertrok op 6 Februari 1842 van Leiden naar Eijerland op Texel (Attestatie-boek 5 P.K.).
Vertrok op 18 April 1852 van De Cocksdorp naar ??

Gemeente Texel; Trouwregister 1842, Akte No 3, folio 2
Den 23 Januari 1842 zijn op Texel getrouwd:
De Weleerwaarde Heer Pieter Haesebroeck, van beroep gereformeerd predikant op Eijerland, oud 29 jaren, geboren te Zutphen, wonende alhier, zoon van Gerhard Haesebroeck, overleden en Jacoba Maria Grijp, wonende te Zutphen
En
Jufrouw Wilhelmina Geertruida van Grasstek, buiten beroep, oud 31 jaren, geboren te Leijden, wonende alhier, dochter van Thomas Arnoldus van Grasstek en Geertruida Gezina van Grasstek, beiden overleden.


Gemeente Texel; Overlijdensregister akte No 42
Den 7 Mei 1851 is te De Cockdorp overleden:
Pieter Haesebroeck, predikant, oud 38 jaren, gehuwd met Wilhelmina Geertruida van Grasstek, zoon van Gerhard Haesebroeck en Jacoba Maria Grijp.


Pieter Haesebroeck liet zich volgens Register A, No 2273 inschrijven in het:
Registers der Institutiën en van deelgeregtigdheid aan het Algemeen Weduwen- en weezen- fonds der Predikanten, onder het ressort der Hervormde Synode, ten behoeve van Wilhelmina Geertruida van Grasstek.
Ingeschreven te Amsterdam, den 23 April 1842.

De contributie bedroeg ƒ 10.- ’s jaars en de uitkering bij overlijden ƒ 50.- ’s jaars.


Uit Nieuw Kerkelijk Handboek door M.W.L. van Alphen
Eijerland op Texel
P. Haesebroeck, Cand. 1841, † ’51.


Volgens het Leidse volkstellingregister van 1829 en 1839 woonde Wilhelmina Geertruida van Grasstek resp. in de Kraaijerstraat en aan de Nieuwe Rijn en was zij Ned. Hervormd.
Volgens aantekening in het Bevolkingsregister van Leiden woonde zij als weduwe in 1854 weer in Leiden.

Op 11 September 1866 werd door Albertus van Leeuwen, notaris te Leiden de Rekening en verantwoordingsstaat opgemaakt, benevens de scheiding, verdeling en aanbedeling inzake de boedel en nalatenschap van Wilhelmina Geertruida van Grasstek geregeld en uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat zij bij haar overlijden bezat:
1. Een batig saldo op de Rekg. En verantw. Staat (contanten) ƒ 278, 17
2. Aan aandelen en obligaties “ 2577, 06
3. Het bedrag aan successierechten & rechten van overgang “ 487, 45
4. Een vordering op het Douairière Steijn fonds of 1966 200
________
Totaal ƒ 3542, 68

Tot haar erfgenamen werden benoemd, krachtens art. 905, 2e lid, Burg. Wetboek:
a. Lodewijk Franciscus van Grasstek, voor 1/8 gedeelte of ƒ 442, 835 (Zie No 158)
b. Ewaldus Frederik van Grasstek, voor 1/8 gedeelte of ƒ 442, 835 (Zie No 161)
c. Franciscus Marinus Johannes van Grasstek, voor 1/8 gedeelte of ƒ 442, 835 (Zie No 165)
d. Margaretha Barendina Isina van Grasstek, voor1/8 gedeelte of ƒ 442, 835 (Zie No 166)
e. Marinus Johannes Franciscus van Grasstek, voor1/8 gedeelte of f 442, 835 (Zoon No 142)
f. Jacoba Hermina Antonia Haarsma, voor 1/8 gedeelte of ƒ 442, 835 (Dochter van No 142)
g. Jacoba Elisabeth Wilhelmina van der Kop, voor ¼ gedeelte of ƒ 885, 67 (Dochter No 133)
____________
Totaal ƒ 3542, 68