Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Maria Johanna van Grasstek

Maria Johanna van Grasstek is geboren 03-01-1814 te Leiden, dochter van Thomas Arnoldus van Grasstek en Geertruijd Gesina van Grasstek. Zij is gedoopt 12-01-1814 te Leiden. Maria Johanna is overleden 30-04-1841 te Leiden, Utrechtsveen No 9 , 27 jaar oud. Zij is begraven 05-05-1841 te Leiden, op de begraafplaats "Nieuwe Bolwerk".

Afbeeldingen

Notities bij Maria Johanna van Grasstek

Afschrift van aankondiging in dagblad
De dood van mijne eenige onvergetelijke Zuster, Maria Johanna van Grasstek, dompelde mij heden in den diepsten rouw, met hem met wien zij op het punt was vereenigd te worden.
Zacht en kalm ontsliep zij in den ouderdom van 27 jaren, in de hoop des beteren levens.
W.G. van Grasstek
Leijden, den 30 April 1841Maria Johanna was verloofd met Ds. Pieter Haesebroeck (zie ? 155).


Volgens het Leidse volkstellingregister van 1829 en 1839 woonde Maria Johanna van Grasstek resp. in de Kraayerstraat en aan de Nieuwe Rijn en was zij Ned. Hervormd.
Volgens het Leidse begraafregister woonde zij in de 1841 aan het Utrechtsveen Nr. 9.