Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Anna Margaretha van Grasstek

Anna Margaretha van Grasstek is geboren 09-02-1819 te Leiden, dochter van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Maria Catharina Booy. Anna Margaretha is overleden 18-09-1858 te Leiden, oude Rijn , 39 jaar oud. Zij is begraven 22-09-1858 te Leiden, op de begraafplaats Papagaaien Bolwerk.

Afbeeldingen

Notities bij Anna Margaretha van Grasstek

Afschrift van aankondiging in dagblad
Heden morgen ontsliep zacht en kalm, in den ouderdom van 39 jaren, onze veelgeliefde Zuster, Anna Margaretha van Grasstek.
L.F. van Grasstek
E.F. van Grasstek
Leiden, 18 September 1858
Eenige kennisgeving


Voor de buitengewone bewijzen van deelneming bij hare ziekte ondervonden, zegt de Ondergeteekende haren hartelijken dank. Tevens de vrijheid nemende aan de Dames bekend te maken, dat haar Magazijn weder ruim gesorteerd is, waarvoor zij zich bij voortduring aan hare geëerde Stadgenooten aanbeveelt.
A.M. van Grasstek
bij wien gelegenheid is tot plaatsing van een fatsoenlijk Meisje. Brieven franco.
Leiden, November 1857.

Volgens het Leidse volkstellingregister van 1829 en 1839 woonde Anna Margaretha resp. in de Haarlemmerstraat en aan de Oude Rijn en was zij Ned. Hervormd.
Uit het register van de Bevolking te Leiden van 1849 blijkt, dat zij toen aan het Oude Vest
? 1255 woonachtig was, maar volgens het Leidse begraafregister van 1858 woonde Anna M. op dat moment weer aan de Oude Rijn.