Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Maria Johanna van Grasstek

Maria Johanna van Grasstek is geboren 09-09-1814 te Leiden, dochter van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Maria Catharina Booy. Maria Johanna is overleden 30-06-1832 te Leiden, Haarlemstraat Wijk 6 No 371 , 17 jaar oud. Zij is begraven 05-07-1832 te Leiden, op de Nieuwe Begraafplaats, Begraafplaats Groenesteeg.

Afbeeldingen

Notities bij Maria Johanna van Grasstek

Volgens het Leidse volkstellingregister van 1829 woonde Maria Johanna in de Haarlemmerstraat en was zij Ned. Hervormd.
Uit het Leidse begraafregister van 1832 blijkt, dat zij nog op hetzelfde adres woonachtig was.


Afschrift Overl. Reg. ? 178 fol 126 Leiden (Alg. Rijksarchief)

In het jaar een duizend achthonderd twee en dertig, den tweeden der maand July des middags ten twaalf ure, is voor ons Burgemeester der Stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen – Frederik Booy, oud zeven en veertig jaren, Procureur, wonende op de Haarlemmerstraat Wijk 6 ? 449 en Zacharias Longepee, oud veertig jaren, Klerk ter Secretary, wonende op de Hooigracht Wijk 7 ? 790, welke ons verklaard hebben, dat op den dertigsten Juny achttienhonderd twee en dertig, ’s avonds ten Elf ure, in het huis op de Haarlemmerstraat Wijk 6 ? 371 overleden is:
Maria Johanna van Grasstek
Geboren te Leiden oud circa achttien jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, ongehuwd, dochter van Lodewijk Franciscus van Grasstek, wonende te Suriname en Maria Catharina Booij, overleden.
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, met ons geteekend.
w.g. Frederik Booy
Z. Logepee