Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Roelina Johanna van Grasstek

Roelina Johanna van Grasstek is geboren 08-10-1814 te Leiden, dochter van Joan van Grasstek en Johanna Tijs. Roelina Johanna is overleden 22-01-1859 te Hoorn, op het Noord , 44 jaar oud. Zij is begraven ?-01-1859 te Hoorn, op de Algemene Begraafplaats.

Afbeeldingen

Notities bij Roelina Johanna van Grasstek

Gemeente Hoorn; Overlijdensregister 1859 folio 5v.
Den 22 Januari 1859 is te Hoorn overleden,
Roelina Johanna van Grasstek, oude 44 jaren, op het Noord, geboren te Leijden, ongehuwde dochter van Joan van Grasstek, overleden en Johanna Tijs.
Aangevers: Franciskus Marinus Johannes van Grasstek, broeder der overledene, oud 42 jaar, stedelijk-ontvanger
Johannes van Slogteren, aanbehuwd broeder der overledene, oud 37 jaar, winkelier.


Afschrift van aankondiging in dagblad
Heden overleed, in den ouderdom van ruim 44 jaren, mijne geliefde Dochter, Roelina Johanna
van Grasstek.
J. van Grasstek, geb. Tijs.
Mede uit naam mijner Kinderen en Behuwd-kinderen.
Hoorn, 22 January 1859