Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Margaretha Barendina Isina van Grasstek

Margaretha Barendina Isina van Grasstek is geboren 12-08-1818 te Leiden, dochter van Joan van Grasstek en Johanna Tijs. Margaretha Barendina Isina is overleden 30-06-1901 te Hoorn , 82 jaar oud. Zij is begraven 03-07-1901 te Hoorn, op de Algemene Begraafplaats.

Margaretha Barendina Isina trouwde 23-04-1851 met Johannes van Slogteren.

Kinderen

- ♂ Johannes van Slogteren 0 jaar oud
- ♂ Johannes van Slogteren 65 jaar oud
- ♀ Joan van Slogteren jaar oud
- ♀ Henriëtte Willemine van Slogteren 4 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Margaretha Barendina Isina van Grasstek

Op foto met kleindochter Ita van Slochteren

Gemeente Hoorn: Huwelijksakte ? 24
,,Den 23 April 1851, des namiddags, half zeven, zijn te Hoorn gehuwd:
Johannes van Slogteren, oud 29 jaren,. Tabaksverkoper, geboren en wonende alhier, zoon van Johannes van Slogteren en Henriëtte Willemine de Haas, beiden overleden,
En
Margaretha Barendina Isina van Grasstek, oud 32 jaren, geboren te Leyden, dochter van Joan van Grasstek, overleden en Johanna Tijs.

Uit nagelaten stukken van Johannes van Slogteren

WelEd. Heer en Mevrouw! Geachte Oom en Tante.

Onder inwachting van den Goddelijken zegen voornemens zijnde ons door den echt te vereenigen, waarvan de eerste afkondiging zal geschieden op Zondag, 13 dezer, is het ons een aangename pligt Uwel. Ed. hiervan kennis te geven, in de overtuiging van uwe deelneming in ons geluk.
Ons in uwe vriendschap aanbevelende, noemen wij ons met hoogachting,
Geachte Oom en Tante
Mw. Dienaar en Dienaresse,
Hoorn, w.g. J. van Slogteren
11 April 1851 M.B.I. van Grasstek


Afschrift:
Burgelijke Stand Provintie Zuid – Holland
Stad Leijden District Leijden
Extract
Uit het geboorteregister van den jare 1818 is geëxtraheerd, dat op den twaalfden Augustus des jaars achttien honderd achttien (1818) is geboren:
Margaretha Barendina Isina, dochter van Joan van Grasstek en Johanna Tijs
--------------------------
Ik ondergeteekende Wethouder der Stad Leyden, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, verklare, dat het bovengemeld Register
Leyden, den 8 Maart 1833
w.g. P.G. van Hoorn


Afschrift:
Burgerlijke Stand Stad Hoorn Arrondissement
Provincie Noord-Holland Hoorn
Extract
Uit het register der Huwelijken en Echtscheidingen binnen de stad Hoorn:
Is geëxtraheerd: dat op den drieëntwintigsten April Achttienhonderd een en vijftig is voltrokken het Huwelijk tusschen Johannes van Slogteren
En
Margaretha Barendina Isina van Grasstek.

Het bovenstaande Extract verklare ik, ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Stad Hoorn, aan gemeld Register overeenkomstig te zijn:
Hoorn, den 23 April 1851


Margaretha B.I. werd op 11 September 1866 aangewezen als mede-erfgenaam inzake de boedel en nalatenschap van Wilhelmina Geertruide van Grasstek (zie ? 155).
Haar werd aanbedeeld een achtste gedeelte of ƒ 442,835 bestaande uit:
1. Twee aandelen ƒ 365.-
2. Haar aandeel in de betaalde successierechten 67, 275
3. Supplement uit de contanten 10, 56 ___________
Totaal ƒ 442, 835