Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Lodewijk Franciscus van Grasstek

Lodewijk Franciscus van Grasstek is geboren 06-06-1837 te Breda, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Jannetje Zwaan. Lodewijk Franciscus is overleden 26-03-1901 te Weesp , 63 jaar oud. Hij is begraven 29-03-1901 te Weesp, op de Alg. Begraafplaats.

Lodewijk Franciscus trouwde 23-08-1866 met Frederica Sophia Adelheid Terstall.

Kinderen

- ♀ Johanna Sophia van Grasstek 79 jaar oud
- ♀ Frederica Sophia Adelheid van Grasstek 23 jaar oud
- ♂ Lodewijk Franciscus van Grasstek 0 jaar oud
- ♂ Lucas Cornelis van Grasstek 73 jaar oud
- ♂ Lodewijk Franciscus van Grasstek 87 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Lodewijk Franciscus van Grasstek

Deed op 19 December 1856 te Amsterdam belijdenis en woonde toen in de Karthuizerstraat. Hij was aanvankelijk tabaksinkoper, doch werd later winkelier en tevens sigarenmaker.
Vanaf het tijdstip van hun huwelijk tot 28 December 1872 woonde het gezin te Amsterdam in de Rozenstraat buurt EE ? 457 (tegenwoordige nummer is 145). Per genoemde datum vertrok het gezin naar Uitgeest, doch woonde in 1875 al weer te Nieuwer-Amstel. Het verblijf hier was van korte duur, want de familie verbleef sinds Maart 1876 reeds te Amsterdam. Zie in verband hiermede de doopdatum van hun zoon (? 211). Bij diens doopinschrijving in het doopregister staat vermeld: ,,sedert 3 mnd. door attestatie leden onzer gemeente.” De officiële afschrijving van Uitgeest naar Amsterdam vond eerst op 30 November 1876 plaats.
Op 13 Augustus 1881 vertrokken volgens attestatie alleen de vrouw en de kinderen van Amsterdam naar Uitgeest, doch in Juli 1883 keerde het voltallige gezin uit Uitgeest naar Amsterdam terug. In deze periode verbleef Lodewijk Franciscus bij zijn zuster, Anna Jacoba van Meeteren van Grasstek, en wel op het adres Jacob van Lennepstraat ? 64, alwaar ook zijn vader inwonende was (zie ? 158).
Tot en met Maart 1890 bleef men in Amsterdam en woonde resp. in de Da Costastraat 71 en Kinkerstraat 41.
Op 3 April 1890 vertrokken de echtelieden met hun beide zoons van Amsterdam naar Weesp. Dochter, Frederica Sophia Adelheid was reeds in 1889 naar Weesp vertrokken. Hier in Weesp dreef Lodewijk Franciscus een sigarenwinkel aan de Oudegracht.


Uit het trouwregister 8 folio 59v.
Op heden zijn voor ons verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Lodewijk Franciscus van Grasstek, tabaksverkooper, geboren te Breda, wonende alhier, oud 29 jaar, meederjarige zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek, bode en Jannetje Zwaan, wonendealhier, ter Eene
En
Frederica Sophia Adelheid Terstall, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 21 jaar, minderjarige dochter van Lucas Cornelis Terstall, winkelier en Frederica Sophia Adelheid Bokelo, wonende alhier, ter andere Zijde.
Getuigen: Albertus van Meeteren, zwager des echtgenoots, schilder, oud 25
Gerrit Sinck, oom der echtgenoote, leerlooyer, oud 50
Gerrit Sinck, junior, neef van derzelve, koopman, oud 25 en
Jacobus van Meeteren, bediende, oud 24 jaren, wonende allen alhier.