Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Willem François van Grasstek

Willem François van Grasstek is geboren 26-04-1864 te Leiden, zoon van Ewaldus Frederik van Grasstek en Adriana Wilhelmina Veekmans. Hij is gedoopt te Leiden, in de Ned. Herv. Kerk. Willem François is overleden 24-04-1938 te "s-Gravenhage, van Blankenburgstraat 52 , 73 jaar oud. Hij is begraven 28-04-1938 te Zeist, op de Openbare of Begraafplaats in graf No e 920.

Willem François trouwde 15-01-1903 met Jannetje Noot.Afbeeldingen

Notities bij Willem François van Grasstek

Uit de boeken van het Bevolkingsregister te Leiden blijkt dat Willem François, hoewel Ned. Herv. gedoopt, door het huwelijk van zijn vader in 1875 werd overgeschreven naar de Ev. Luth. Kerk

Verbleef tot September 1880 op een kostschool te Brussel. Reeds op 1 September 1880 trad hij in dienst bij de Koninklijke Nederlandse Marine.
Hij ontving het Expeditiekruis ,,voor krijgsverrigtingen, Atjeh 1873-1890” en het Ereteken voor 20 jaar trouwe dienst. Hij werd op:
1 Juli 1883 adjunct adminstrateur
1 December 1884 officier van administratie 2e klasse
16 Januari 1899 officier van administratie 1e klasse (Luitenant ter Zee)
1 Juli 1914 hoofdofficier van administratie 2e klasse (Inspecteur van Administratie der
Koninklijke Nederlandse Marine)
Op laatst genoemde datum werd Willem François tevens gepensioneerd en eervol ontheven van zijn functie ,,Intendant der Zeemacht in de Stelling van de Monden der Maas en van het Haringvliet”.
In Juli 1916 aanvaardde hij de functie van Administrateur van de Vereniging ,,der Nederlandse Padvinders”.
Op 1 Mei 1917 vestigde het gezin zich te Apeldoorn, doch keerde in 1918 weer naar
‘s – Gravenhage terug, alwaar Willem François vanaf Juni 1918 tot 16 April 1919 werkzaam was als chef van de Afd. Boekhouding bij het Rijkskantoor voor zink, lood en tin.
Vanaf 1 Mei 1919 t/m Maart 1922 was hij werkzaam als Inspecteur der Directe Belastingen, resp. te ‘s – Gravenhage en te Rotterdam.
Willem François was lid van de Vereniging van Nederlandse Spiritisten ,,Harmonia”.


Uit de boeken van het Bevolkingsregister te Leiden blijkt, dat Willem François toen hij in 1891 uit Ned. Oost-Indië met verlof in Amsterdam verbleef, gehuisvest was op het adres Ferdinand Bolstraat ? 96. Op 13 Mei 1891 verliet hij Amsterdam weer met bestemming Willemsoord.

Willem François woonde ook na zijn pensionering te ‘s – Gravenhage en wel in de Nicolaïstraat ? 91.
Nadat men uit Apeldoorn was teruggekeerd, bewoonde men het pand aan de Van Blankenburgstraat ? 52, hetgeen zijn eigendom was.

Jannetje Noot vertrok op 23 Februari 1903 van Utrecht naar ‘s – Gravenhage, alwaar Willem François woonachtig was. Tijdens de 2e Wereldoorlog 1940-1945, moest zij uit ‘s – Gravenhage evacueren en vestigde zich na een kort verblijf in Hilversum te Zeist.
Op 29 Augustus 1946 vertrok zij weer naar ‘s – Gravenhage en woonde aldaar op het adres Frankenstraat 110.
Het pand, Van Blankenbergstaat 52, werd verkocht, doch in 1948 betrok zij de door haar gekochte flat in de van Aerssenstraat 26A. Door achteruitgaande gezondheid werd zij in het voorjaar 1964 opgenomen in de verpleeginrichting ,,Huize Johanna”, Johan van Oldenbarneveldtlaan 5, eveneens te ‘s – Gravenhage, alwaar de Wed. Van Grasstek – Noot op 17 December 1964 overleed.