Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Johannes Andreas van Grasstek

Johannes Andreas van Grasstek is geboren 27-12-1865 te Leiden, zoon van Ewaldus Frederik van Grasstek en Adriana Wilhelmina Veekmans. Hij is gedoopt te Leiden, in de Ned. Herv. Kerk. Johannes Andreas is overleden 27-05-1930 te Endegeest (Oegstgeest) , 64 jaar oud. Hij is begraven 1930 .

Afbeeldingen

Notities bij Johannes Andreas van Grasstek

Werd op 23 September 1885 aan de Universiteit te Leiden ingeschreven voor geneeskunde.
Op de dag van zijn candidaatsexamen in de medicijnen werd hij thuisgebracht door Prof. Winkler, die verklaarde, dat Johannes Andreas door een te grote geestelijke inspanning, de beschikking over zijn verstandelijk vermogen had verloren. Door zijn te grote ijver zou hij al 21 nachten niet meer hebben geslapen. Daar zijn toestand verergerde, werd Johannes Andreas vanaf 1893 in enkele psychiatrische inrichtingen verpleegd o.a. in de Stichting ,,Oud-Rosenburg” te Loosduinen (1919) en later in de inrichting ,,Endegeest” te Oegstgeest, alwaar Johannes Andreas overleed.


Uit de boeken van het Bevolkingsregister te Leiden blijkt, dat Johannes Andreas hoewel Ned. Herv. gedoopt, door zijn vader na diens 2e huwelijk in 1875 werd overgeschreven naar de Ev. Luth. Kerk.