Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Johannes van Grasstek

Johannes van Grasstek is geboren 14-02-1851 te Hoorn, op de Nieuwendam, zoon van Franciscus Marinus Johannes van Grasstek en Henriëtte Willemina van Slogteren. Hij is gedoopt 16-03-1851 te Hoorn, in de Grote Kerk. Johannes is overleden 13-02-1878 te Philadelphia (U.S.A.) , 26 jaar oud. Hij is begraven ?-02-1878 .

Afbeeldingen

Notities bij Johannes van Grasstek

Vertrok op 13 Januari 1876 van Hoorn naar Voorst.

Afschrift van de doktersverklaring, waarin de doodsoorzaak werd vermeld

Return of a death in the city of Philadelphia.
PhysicianÂ’s Certificate
1. Name of Deceased: J. van Grafteke
2. Color: White
3. Sex: Male
4. Age: 25 years
5. Married or single: Single
6. Date of death: February 13th 1878
7. Cause if death: Pneumonia


Volgens deze verklaring was Johannes dus ongehuwd gebleven en stierf hij op de 13e Februari 1878 te Philadelphia aan longontsteking.
Deze Johannes was het zorgekind van zijn ouders. Hij had een moeilijk karakter en was avontuurlijk van instelling.
Hij had weinig lust tot studeren en nog minder tot werken, maar deed niets liever dan reizen en trekken. De door hem gemaakte schulden werden steeds weer door zijn vader, Franciscus Marinus Johannes van Grasstek (zie ? 165) betaald.