Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Franciscus Joan van Grasstek

Franciscus Joan van Grasstek is geboren 15-05-1855 te Hoorn, op de Nieuwendam, zoon van Franciscus Marinus Johannes van Grasstek en Henriëtte Willemina van Slogteren. Hij is gedoopt 10-06-1855 te Hoorn, in de Grote Kerk. Franciscus Joan is overleden 15-12-1935 te Amersfoort, Fred van Blankenheijmstraat 12 , 80 jaar oud. Hij is begraven 18-12-1935 te Hoorn, op de Algemene Begraafplaats.

Franciscus Joan trouwde 29-11-1898 met Johanna Henriëtte Agnes Beijerinck.Afbeeldingen

Notities bij Franciscus Joan van Grasstek

Was werkzaam als rijksambtenaar der belastingen en als zodanig in verschillende plaatsen van Nederland gestationeerd.
Zijn loopbaan begon op 11 December 1876 met zijn benoeming tot Surnumerair bij de Administratie der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen.
Volgens bewaard gebleven brieven verliet hij begin Januari 1877 het ouderlijk huis en werd te Lobith werkzaam. In 1878 werd hij overgeplaatst naar Wildervanck.
Ing. 1 April 1880 werd hij benoemd tot Ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Haaksbergen (Tractement ƒ 1190.- per jaar).
Ing 8 December 1880 werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. bel. en acc. te Diever met de verplichting tot het stellen van gemachtigden te Vledder en te Havelte (Tractement ƒ 1450.- per jaar).
Ing. 4 December 1882 werd hij benoemd tot Ontvanger der der dir. bel. en acc. te Domburg met de verplichting tot het stellen van gemachtigden te Oostkapelle, Westkapelle en Biggekerke (Tractement ƒ 1650.- per jaar).
Daar het hem in Domburg niet zo beviel, vroeg hij overplaatsing aan, hetgeen hij verkreeg.
Ing. 4 Augustus 1883 reeds werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. bel. en acc. te Colijnsplaat met de verplichting tot het stellen van gemachtigden te Kortgene en Wissekerke (Tractement ƒ 1880.- per jaar).
Ing. 7 Augustus 1886 werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. bel. en acc. te Drachten met de verplichting tot het stellen van gemachtigden te Ondega (Tractement ƒ 2080.- per jaar).
Ing. 30 November 1891 werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. bel. en acc. te Weesp met de verplichting tot het stellen van gemachtigden te Weespercarspel en Nederhorst den Berg (Tractement ƒ 2280.- per jaar).
Ing 28 Februari 1893 werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. bel. en acc. te Blokker met de verplichting tot het stellen van gemachtigden te Oostblokker, Venhuizen, Wognum en Nibbixwoud (Tractement ƒ 2310.- per jaar).
Ing. 31 Juli 1895 werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. bel. en acc. te Roosendaal met de verplichting tot het stellen van gemachtigden te Nispen (Tractement ƒ 2600.- per jaar).
Ing. 30 April 1897 volgde zijn benoeming tot Ontvanger der invoerrechten, van de accijns op de suiker en van de waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken te Roosendaal. Zijn tractement bedroeg ƒ 3950.- per jaar. Bovendien ontving hij een bedrag van ƒ 3650.- per jaar: voor vergoeding van bureaukosten met de bepaling van het laatstgenoemde bedrag ƒ 3550.- te besteden aan bezoldiging van klerken.
Ing. 15 December 1902 werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. bel. en acc. te Amersfoort met de verplichting tot het stellen van sub-ontvanger te Hoogland (Tractement ƒ 3645.- per jaar).
Met ingang van 1 Januari 1913 werd hem een nieuwe bezoldiging toegekend en wel ten bedrage van ƒ 3950.- per jaar.
Ing. 16 Juni 1917 werd hij benoemd tot Ontvanger der dir. belastingen, invoerrechten en accijnsen te Amersfoort.
Met ingang van 1 October 1921 werd hem eervol ontslag verleend uit ’s Rijks dienst en werd Franciscus J. gepensioneerd. Hij bleef in Amersfoort woonachtig. Hij overleed op 15 December 1935. Zijn stoffelijk overschot werd naar Hoorn overgebracht en aldaar op 18 December 1935 op de Alg. Begraafplaats ter aarde besteld.

Franciscus Joan van Grasstek was op 29 November 1898 te Roosendaal in het huwelijk getreden met Johanna Henriëtte Agnes Beijerinck, weduwe van Willem François Emile Wijnen en op dat tijdstip woonachtig te ’s-Gravenhage. Op 13 December 1898 werd zij te Roosendaal ingeschreven. Reeds ma een jaar verlieten de echtelieden elkaar en vertrok de vrouw op 16 December 1899 weer naar ’s-Gravenhage. Bij vonnis van de Arr. Rechtbank werd het huwelijk door echtscheiding ontbonden, waarvan de inschrijving op 2 April 1901 te Roosendaal plaats vond. Johanna H.A., niet meer hertrouwd zijnde, overleed op 11 Februari 1926 te ’s-Gravenhage. Uit haar huwelijk met Wijnen was een dochter, m.n. ,,Willy”geboren. Wijnen was ook bij de Belastingen werkzaam geweest en was toen bevriend met Franciscus Joan van Grasstek. Johanna Henriëtte Agens Beijerinck was de dochter van de civiel-ingenieur, Willem Frederik Adolph Beijerinck, geboren te Zwolle op 28 December 1828. Haar moeder was geboren te Amsterdam op 16 December 1834. De familie woonde later te Amsterdam aan de Heerengracht ? 308. Vader en moeder Beijerinck vertrokken op 27 September 1887 van Amsterdam naar Nijmegen. Per dezelfde datum vestigde Johanna Henriëtte Agnes zich te Wilnis.

Afschrift van aankondiging enz. in dagblad
Heer en Mevrouw van Grasstek – Beijerinck zeggen dank voor de bewijzen van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden.
Roosendaal, den 3e December 1898.