Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Gerridina Eleonora van Grasstek

Gerridina Eleonora van Grasstek is geboren 11-11-1843 te Amsterdam, Nieuwe Lelystraat 16, dochter van Lodewijk van Grasstek en Willemina Gerredina Bos. Zij is gedoopt 26-11-1843 te Amsterdam, in de Westerkerk. Gerridina Eleonora is overleden 10-10-1927 te Amsterdam, Willemsparkweg 184 , 83 jaar oud. Zij is begraven 13-10-1927 te Amsterdam, op de Nieuwe Ooster begraafplaats.

Gerridina Eleonora trouwde 09-06-1876 met Siebold Bohlken.

Kinderen

- ♀ Willemina Gerredina Bohlken 76 jaar oud
- ♂ Fredrik Bohlken 76 jaar oud
- ♂ Lodewijk Bohlken 2 jaar oud
- ♂ Willem Bohlken 80 jaar oud
- ♂ Lodewijk Bohlken 69 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Gerridina Eleonora van Grasstek

Was in 1861 met haar ouders van Amsterdam naar Voorschoten vertrokken, alwaar zij in dienst trad bij de fam. Van Kempen – Gobins – Dusart voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.
Volgens attestatie P.K. keerde zij in 1874 naar Amsterdam terug en werd op 9 April 1874 als lidmaat der Ned. Herv. Gemeente ingeschreven. Zij ging inwonen bij haar oom, Hermanus de Hoogh, op het adres Nieuwendijk L 73. Voor deze oom, die op 7 November 1872 weduwnaar was geworden van Alida van Grasstek, nam Gerridina Eleonora de huishouding waar.
Hermanus de Hoogh introduceerde zijn nicht bij de Wedr. Siebold Bohlken, wiens echtgenote, Johanna Maria Janssen, op 20 October 1873 was overleden, ter waarneming van de huishouding en ter verzorging der kinderen m.n.
Helena Frederika Bohlken * 2 Februari 1869, † 4 November 1932
Sara Jacoba “* 6 Juli 1871, † 3 Januari 1945
Johannes “ * 15 April 1873, † 7 Januari 1946
Op 9 Juni 1876 trad Gerridina Eleonora in het huwelijk met Siebold Bohlken en woonde het echtpaar op de Nieuwendijk 61. Na de dood van haar echtgenoot kocht Gerridina Eleonora een huis, gelegen aan de Willemsparkweg 184 te Amsterdam en woonde hier tot haar overlijden.

Siebold Bohlken wed op 1 April 1858 te Emden (Oost – Friesland) bevestigd met de “Denkspruch”: ,, Sei getren bis an de Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben”.
Hij leerde het horlogemakersschap bij zijn vader, Freerk Jansen Bohlken van Michaelis 1854-1859 (Dit volgens getuigschrift van 22 Mei 1861, hetwelk nog in bezit is bij de fam. Bohlken).
Hij vertrok op 1 Juni 1861 naar Nederland en vestigde zich te Amsterdam bij zijn oom D. Janssen, een broer van zijn moeder. Bij deze oom, die een grossierderij had in koloniale waren, welke was gevestigd te Amsterdam, Prins Hendrikkade 33, was Siebold werkzaam tot 1 Februari 1864. Aansluitend was hij weer als horlogemaker te Alkmaar werkzaam en wel tot 25 maart 1865. Daarna trok hij via Brussel naar Parijs, alwaar hij eveneens als horlogemaker in zijn onderhoud voorzag. Vandaar keerde hij naar Amsterdam terug, alwaar hij opnieuw in dienst trad bij zijn oom, D. Janssen, bij wie hij ook woonachtig was.
Siebold huwde op 21 Februari 1867 diens oudste dochter, Johanna Maria Janssen, geb. 10 Februari 1842.
Volgens attestatie P.K. werd hij op 6 Juni 1867 als lidmaat bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam ingeschreven, als wonende op de Texelsche Kade L 219.
Siebold werd later deelgenoot in de zaak D. Janssen, waaruit hij zich op 1 Januari 1914 officieel terugtrok. Hij bleef echter tot 20 Februari 1915, de datum waarop hij ziek werd, een trouw medewerkder.
Siebold Bohlken werd op zijn verzoek ,,Brieven van Naturalisatie” verleend, den een en twintigsten Juni des Jaars 1800 twee en negentig, w.g. Emma, welke naturalisatie hij aangenomen heeft te Amsterdam, den 28 Juli 1892.
Op 16 Mei 1894werd Siebold Bohlken benoemd tot Zetter voor de Belastingen op Bedrijfs – en andere Inkomsten te Amsterdam voor het derde kantoor, welke functie werd verlengd op 1 Januari 1898, op 1 Januari 1902, op 1 Januari 1906, op 1 Januari 1910 en op 1 Januari 1914.


Uit het Overlijdensregister 3 folio 18
Amsterdam, den 26 Februari 1915
Siebold Bohlken, koopman, oud 74 jaar, echtgenoot van Gerridina Eleonora van Grasstek, weduwnaar van Johanna Maria Janssen, zoon van Freerk Jansen Bohlken en Hankelina Janssen, geboren te Emden.


Uit het Overlijdensregister 9 folio 42v.
Amsterdam, den 10 October 1927
Gerridina Eleornora van Grasstek, oud 83 jaar, weduwe van Siebold Bohlken, dochter van Lodewlijk van Grasstek en Willemina Gerridina Bos.