Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Abraham Bernardus van Grasstek

Abraham Bernardus van Grasstek is geboren 30-05-1848 te Amsterdam, Rozengracht Nr. 138, zoon van Lodewijk van Grasstek en Willemina Gerredina Bos. Hij is gedoopt 18-06-1848 te Amsterdam, in de Oude Kerk. Abraham Bernardus is overleden 15-02-1906 te Leiden, Heerengracht 2 , 57 jaar oud. Hij is begraven 19-02-1906 te Leiden, op de begraafplaats aan de "Groenesteeg".

Abraham Bernardus trouwde 04-12-1873 met Helena Angenita Wilhelmina Liera.

Kinderen

- ♂ Lodewijk van Grasstek 60 jaar oud
- ♂ George Willem van Grasstek 66 jaar oud
- ♀ Wilhelmina Gerardina van Grasstek 1 jaar oud
- ♂ Abraham Bernardus van Grasstek 43 jaar oud
- ♂ Jean Louis van Grasstek 56 jaar oud
- ♀ Martina Elisa van Grasstek 76 jaar oud
- ♂ Antonius Bernardus van Grasstek 0 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Abraham Bernardus van Grasstek

Was in 1861 met zijn ouders van Amsterdam (Bloemstraat DD 202) naar Voorschoten (Landgoed Adegeest) vertrokken.
Te Voorschoten gekomen bezocht Abraham Bernardus de avondschool om zich in het vak vrijtekenen verder te bekwamen; hij werd namelijk leerling op de tekenafdeling der Kon. Ned. Fabriek van Gouden en Zilveren Werken van de Heer J.M. van Kempen.
In October 1881 van Voorschoten naar Amsterdam, Nassaukade 9, vertrokken.
Op 9 Juni 1886 van Amsterdam naar Leiden, Heerengracht 2, vertrokken.
Vanaf 1861 was hij werkzaam bij de Firma J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten. In Amsterdam en Leiden was voor dezelfde firma werkzaam doch nu als reiziger en vertegenwoordiger.

Helena Angenita Wilhelmina Liera vertrok na de dood van haar echtgenoot naar ‘s – Gravenhage (Jan van Riebeekstraat 63) en wel op 1 Augustus 1906, zoals de attestatie P.K. der Ned. Herv. Gemeente vermeldt.
In Mei 1908 verhuisde de Wed. van Grasstek – Liera naar de Kerkstraat ? 44 eveneens te ‘s – Gravenhage. Haar laatste levensjaar bracht zij door op het adres Schelpkade ? 13 eveneens aldaar.

Uit het inschrijvingsregister 6 van het Burgerweeshuis folio 169
Den 21 Juni 1883
Abraham Bernardus van Grasstek en
Helena Angenita Wilhelmina Liera,
gehuwd te Voorschoten, 4 December 1873
Zijn ouders: Lodewijk van Grasstek en Willemina Gerredina Bos
ingeschreven 15 November 1843 (Reg. 2 fol. 79)

A.B. van Gr. liet zich bij het Burger Weeshuis te Amsterdam inschrijven. Deze inschrijving vond plaats op 22 Juni 1883 en wel in het Reg. 6 fol. 169.


Afschrift van aankondiging in dagblad
Ondertrouwd:
A.B. van Grasstek en
H.A.W. Liera
Voorschoten, 21 November 1873


Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons jongste kindje, eenigst Dochtertje
(? 216), in den ouderdom van 15 maanden.
A.B. van Grasstek
H.A.W. van Grasstek – Liera
Voorschoten, 25 Januari 1878
Eenige en algemeene kennisgeving

Afschrift
Bewijs van Inschrijving
Abraham Bernardus van Grasstek
En
Helena Angenita Wilhelmina Liera.
Op heden bij het Reglement geregistreerd door den raad dezer Stad den 29/30 Januari 1879 voor de opnamen van kinderen in ’t Burger Weeshuis alhier, bepaalde som van Een gulden 50 cents voldaan hebbende zijn dien ten gevolge in het daartoe bestemd register ? 6 Fol. 169 ingeschreven.
Amsterdam, 22 Juni 1883
Regenten van ’t Burger Weeshuis
w.g. A.W. van Hoorn
A. Backert.