Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Petrus Albertus van Grasstek

Petrus Albertus van Grasstek is geboren 30-12-1858 te Amsterdam, Brouwersgracht Buurt PP Nr. 2, zoon van Carolus Jacobus van Grasstek en Elisabeth Maria Blom. Hij is gedoopt te in de R.K. kerk. Petrus Albertus is overleden <?-08-1895 te Amsterdam , < 36 jaar oud.

Afbeeldingen

Notities bij Petrus Albertus van Grasstek

Was ongehuwd en stond bekend als een vrijbuiter en avonturier; ging zich vaak aan sterke drank te buiten en leidde een zwervend leven. Meestal wisten zijn naaste familieleden niet waar hij zich bevond. Soms was hij als sjouwerman werkzaam.
Zijn broer, Wilhelmus Johannes Josephus (zie ? 206) deelde mede, dat Petrus Albertus van Grasstek volgens ooggetuigen in beschonken toestand bij het Centraal Station te Amsterdam in de Prins Hendrikkade is gevallen en verdronken.
Zijn stoffelijk overschot werd door de Amsterdamse Gemeente Politie in beslag genomen en niet aanstonds vrijgegeven. Dit is de reden, waarom de familieleden het overlijden niet bij het Bevolkingsregister gemeld hebben. Petrus Albertus is bij deze instantie derhalve nooit als officieel overleden aangegeven, wel staat hier vermeld, dat hij is verdronken, echter zonder vermelding van datum en jaartal.
Aan de hand van het Sociale Zaken-rapport ten name van zijn zuster Mathilda Elisabeth van Grasstek (zie ? 199) in de rubriek ,,onderhoudsplichtige familieleden” is komen vast te staan, dat hij in April 1895 nog leefde en toen woonachtig was aan de Nieuwe Zijds Kolk. In de rapporten van Augustus 1895 en daarna echter staat zijn naam niet meer vermeld.In potlood: opgave de Ridder: verdronken 1894 (Bev. Reg.)