Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Lucas Cornelis van Grasstek

Lucas Cornelis van Grasstek is geboren 19-04-1873 te Uitgeest, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Frederica Sophia Adelheid Terstall. Hij is gedoopt 1873 te Uitgeest, inde Ned. Herv. kerk. Lucas Cornelis is overleden 14-03-1947 te Amsterdam, Laurierstraat 59 Hs , 73 jaar oud. Hij is begraven 19-03-1947 te Amsterdam, op de begraafplaats "Vredenhof".

Lucas Cornelis trouwde 13-02-1896 met Antje Dijkstra.

Kinderen

- ♀ Frederica Sophia Adelheid van Grasstek jaar oud
- ♀ Antje van Grasstek 64 jaar oud
- ♀ Louise Francisca van Grasstek 71 jaar oud
- ♀ Renske van Grasstek 4 jaar oud
- ♂ Lucas Cornelis van Grasstek 2 jaar oud
- ♀ Maartje van Grasstek 61 jaar oud
- ♂ Lucas Cornelis van Grasstek 80 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Lucas Cornelis van Grasstek

Was tot 1900 als grondwerker werkzaam. Van 1900 tot 1915 was hij stoker van de centrale verwarmingsinstallatie van de Chocoladefabriek ,, Van Houten” te Weesp.
Op 16 Augustus 1915 vertrok hij met zijn gezin naar Amsterdam, alwaar hij tot 1932 als houtwerker werkzaam was. Op 30 September 1933 nam hij van zijn broer, Lodewijk Franciscus van Grasstek, het zeer bescheiden kruidenierszaakje in de 2e Laurierdwarsstraat te Amsterdam over. Het zaakje kwam op naam te staan van en werd gekocht door zijn jongste dochter ,, Maartje”, voor de somma van ƒ 150.-. Later verhuisde men naar de Laurierstraat 120 en vervolgens naar de Laurierstraat 59. Lucas C. bleef hier tot aan zijn overlijden.
Het kruidenierszaakje werd na het overlijden van Lucas C. voortgezet door de Wed. L. Burger (zie ook no 211), welke zijn huishoudster was.

Uit het overlijdensregister 6 folio 65
Den 14 Maart 1947 is te Amsterdam overleden:
Lucas Cornelis van Grasstek, oud 73 jaar, winkelier, weduwnaar van Antje Dijkstra, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Frederica Sophia Adelheid Terstall.
Adres: Laurierstraat 59hs.