Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Abraham Bernardus van Grasstek

Abraham Bernardus van Grasstek is geboren 05-01-1879 te Voorschoten, zoon van Abraham Bernardus van Grasstek en Helena Angenita Wilhelmina Liera. Hij is gedoopt 23-02-1879 te Voorschoten, in de N.H. kerk. Abraham Bernardus is overleden 28-12-1922 te Utrecht, Oudkerkhof No 31 bis , 43 jaar oud. Hij is begraven 01-01-1923 te Leiden, op de begraafplaats "Groenesteeg".

Abraham Bernardus trouwde 07-06-1916 met Lamberta Barendina Thomas.

Kinderen

- ♀ Helena Angenita Wilhelmina van Grasstek 55 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Abraham Bernardus van Grasstek

217
Abraham Bernardus van Grasstek * 5 Januari 1879

Had reeds vanaf zijn jeugd een zwakke gezondheid (longziekte) en werd dientengevolge op 28- en 35 – jarige leeftijd te Davos (Zwitserland) verpleegd.
Hij was aanvankelijk op het magazijn werkzaam van de Fa. J.M. van Kempen en Zn. te Voorschoten, voor welke firma hij later filiaalhouder te Utrecht werd. Na zijn overlijden vertrok de weduwe in 1923 naar Dordrecht, alwaar zij haar intrek nam bij een gehuwde zuster.
In deze periode verbleef hun dochtertje veelal bij Martina Elisa van Grasstek (No 219) en ook wel bij Jean Louis van Grasstek (No 218), haar voogd.
Lamberta Berendina van Grasstek – Thomas hertrouwde op 24 September 1924 te Dordrecht met Johannes Bernardus Tenberg, geboren op 6 November 1875 te Alkmaar, zoon van Clemens August Tenberg en Johanna Christina Heijne, overleden 10 Mei 1962 te Dordrecht.
Johannes B. Tenberg was als verkoopleider werkzaam bij Bisschoff – Mannfacutren, voorheen ,, De Zon” te Dordrecht en wel tot April 1937, de datum waarop de zaak geliquideerd was.
Nadat Lamberta Berendina hertrouwd was, woonde men te Dordrecht en wel op het adres Gouweneurstraat 47, later aan de St. Jorisweg 19 rood.
In Maart 1931 woonde men aan de St. Jorisweg 19 zwart. Ingaande Juli 1932 werd de familie aan de Godfr. Schalakensingel 39 rood woonachtig. Tenslotte werd ingaande November 1934, de Dubbeldamseweg 13 zwart hun adres.

A. B. van Grasstek vertrekt op 4 October 1907 voor de eerste keer naar het Sanatorium te Davos, alwaar hij op 7 October arriveerde. Bij het doktersonderzoek in Augustus 1908 wordt hem één maand verlof naar Holland toegestaan.
Hij vertrekt op 30 Augustus 1908 uit Davos en komt op 5 September 1908 te ‘s – Gravenhage aan. Begin October 1908 vertrekt hij wederom naar Davos, alwaar hij op 8 October weer arriveerde.
Volgens een door Abraham Bernardus verstuurde ansichtkaart bevond hij zich op 14 Mei 1909 nog te Davos