Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Martina Elisa van Grasstek

Martina Elisa van Grasstek is geboren 25-01-1882 te Amsterdam, dochter van Abraham Bernardus van Grasstek en Helena Angenita Wilhelmina Liera. Zij is gedoopt 26-02-1882 te Amsterdam, in de N.H. kerk "N.Z. Kapel". Martina Elisa is overleden 01-03-1958 te "s-Gravenhage , 76 jaar oud. Zij is begraven 05-03-198 te "s-Gravenhage, op de begraafplaats "Nieuw EijkenDuynen" in familiegraf.

Martina Elisa trouwde 05-11-1920 met Arnoud Smit.Afbeeldingen

Notities bij Martina Elisa van Grasstek

Vertrok op 9 Juni 1886, samen met haar ouders, van Amsterdam naar Leiden.
Arnoud Smit was werkzaam als Chef de Bureau van de Firma A. de Luze f Teils a Bordeaux,
agence te ’s-Gravenhage. Door de oorlogsomstandigheden ging de zaak dermate achteruit dat hij noodgedwongen ing. Januari 1944 andere kantoor werkzaamheden moest aanvaarden. Per 1 November 1947 werd Arnoud Smit gepensioneerd.
Martina E. deed haar belijdenis te Leiden op 26 Maart 1901

Na de dood van haar vader ging zij samen met haar moeder van Leiden naar ’s-Gravenhage en wel op 1 augustus 1906, volgens attestatie P.K. der.Ned. Herv. Gemeente.

Gaf onderricht op de Zondagsschool ,,de 24 Huizen” te Leiden.

Na hun huwelijk woonde men te ’s-Gravenhage op het adres Ligusterstraat 7. In de jaren 1924 en 1925 op het adres Anton de Haenstraat 110 en ingaande 1926 in de Ligusterstraat 54.(1)

(1) Na het overlijden van Martina Elisa bleef Arnoud Smit op hetzelfde adres woonachtig. Met het klimmen der jaren werd plaatsing in een rusthuis noodzakelijk. Op 7 Februari 1967 nam hij dan ook zijn intrek in het Haags Herv. Rusthuis, Goedlijfstraat 5 te ’s-Gravenhage.

Daar Jean Louis van Grasstek (zie nr 218), de voogd van Helene Angenita Wilhelmina van Grasstek (zie nr 273) op 27 Januari 1937 overleed, namen Martina Elisa en haar echtgenoot de voogdij over. Toen Johannes Bernardus Terberg (zie nr 217), pleegvader van helena Angenita Wilhelmina in April 1937 zonder werk kwam, waardoor het gezin in financiele moeilijkheden geraakte, v.n. met betrekking tot de studie en kleding van Helena A.W., hebben Martina Elisa en Arnoud zich op voorbeeldige wijze van hun, vrijwillig op zich genomen, taak gekweten.