Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Willem Lodewijk Henry van Grasstek

Willem Lodewijk Henry van Grasstek is geboren 20-01-1895 te Voorschoten, zoon van Willem Lodewijk van Grasstek en Emma Annette Broers. Hij is gedoopt te Voorschoten, in de Geref. kerk. Willem Lodewijk Henry is overleden 10-09-1980 te Rhenen , 85 jaar oud. Hij is begraven 13-09-1980 te Rhenen, Alg. begraafplaats Achterbergsestraat.

Willem Lodewijk Henry trouwde 23-05-1923 met Martha Johanna Hemmes.



Afbeeldingen

Notities bij Willem Lodewijk Henry van Grasstek

(2) Op 1 februari 1960 werd hij gepensioneerd. In 1957 vertrok hij uit Arnhem naar Heelsum, Bennekomseweg 36, alwaar hij een huis, genaamd ,,Olde Denne” had laten bouwen. (Bouwkosten bedroegen f 14.000,-)
(3)Willem L. H. van Grasstek en martha Johanna Hemmes gingen in 1947 over naar de Ned. Hervormde Gemeente.

(1) Na de lagere school behaalde Willem Lodewijk Henry het diploma van de M.(athesis) S (cientiarum) G (enitrix). te Leiden. Bij deze nijverheidsonderwijsinstelling en ook nog hierna bekwaamde hij zich in de electrotechniek.
In de mobilisatiejaren was hij als sergeant in militaire dienst en wel tot het najaar van 1919, het tijdstip waarop hij als inspecteur bij dit Gem. Energiebedrijf te Delft werkzaam werd. In 1922 trad hij in dienst van het ,,Centraal Bureau voor de Staats Commissie voor Hoogspanningslijnen” te Maastricht. Ca. 1925 werd deze particuliere instelling een semi-overheidsbedrijf en ging deel uitmaken van het in 1913 gestichte V.D.E.N. (,,Centraal Bureau van de Vereniging voor Directeuren van Electriciteitsbedrijven Nederland”). De snelle uitbreiding van het bureau maakte een grotere huisvesting noodzakelijk. Op 20 Oktober 1927 ging men officieel over van Maastricht naar Arnhem en wel naar het adres Utrechtseweg 310. De naam werd wederom gewijzigd en werd N.V.K.E.M.A. (N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen).
Willem Lodewijk Henry was hier als chef van de tekenkamer werkzaam.