Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Willem Lodewijk van Grasstek

Willem Lodewijk van Grasstek is geboren 31-05-1895 te Amsterdam, Haarl. Houttuinen 80, zoon van Lodewijk van Grasstek en Arendina Hulst. Hij is gedoopt 29-09-1895 te Amsterdam, in de N.H. kerk "Westerkerk". Willem Lodewijk is overleden 30-11-1963 te Hilversum , 68 jaar oud. Hij is begraven 04-12-1963 te Amsterdam, op de begraafplaats "Vredenhof".

Willem Lodewijk trouwde 13-08-1919 met Jansje Kools.

Kinderen

- ♂ Lodewijk van Grasstek 64 jaar oud
- ♀ Trijntje van Grasstek 3 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Willem Lodewijk van Grasstek

Willem Lodewijk trad evenals zijn broer, Abram Bernardus, dat gedaan had, na de lagere school doorlopen te hebben, in dienst bij een slager teneinde het slagersvak te leren. Nadat zijn vader op 24 December 1918 was overleden, nam Willem Lodewijk ontslag om in het expeditiebedrijf van zijn ouders werkzaam te worden.
Was tot eind 1932 werkzaam in het expeditiebedrij en daarna in dienst bij de Transportonderneming van D.P. de Roud te Amsterdam.
Later was hij werkzaam op de expeditieafdeling van de N.V. Hero Conserven, te Amsterdam, Sarphatistraat 59-63. In 1959 werd hij voor verdere werkzaamheden afgekeurd in afwachting van zijn pensioen.
Willem Lodewijk werd in 1960 door een beroerte getroffen, tengevolge waarvan hij eenzijdig werd verlamd. In November 1963 werd hij ter verpleging opgenomen in het Alg. Ziekenhuis ‘’Zonnestraal” te Hilversum, alwaar hij des Zaterdags 30 November 1963 ’s avonds om 11 uur overleed.


Uit het trouwregister 6g folio 10v.
W. L. van Grasstek woonde achtereenvolgend:
1. van 13-8-1919 tot Barentszstraat 25
2. “ 1925 “ Haarlemmer Houttuinen 70B
3. “ 1930 “ Van Beuningenstraat 44
4. “ “ Haarlemmer Houttuinen 181
5. “ “ Marnixstraat 33
6. “ “ Lindengracht 165
7. “ “ Lindenstraat 73