Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Albertus Hendrik van Grasstek

Albertus Hendrik van Grasstek is geboren 03-08-1900 te Amsterdam, Haarl. Houttuinen 181, zoon van Lodewijk van Grasstek en Arendina Hulst. Hij is gedoopt 13-10-1901 te Amsterdam, in de N.H. kerk "De Eilandskerk". Albertus Hendrik is overleden 06-03-1970 te Blaricum , 69 jaar oud. Hij is begraven 09-03-1970 te Amsterdam, op de begraafplaats "Vredenhof".

Afbeeldingen

Notities bij Albertus Hendrik van Grasstek

Na de lagere school doorlopen te hebben, trad Albertus Hendrik in dienst bij de Stadsbank van Leening te Amsterdam. Na enkele jaren trad hij als vrijwilliger in militaire dienst en was o.a. in Maastricht en Beverwijk gelegerd. In deze laatste plaats deed Albertus Hendrik als militair belijdenis in de Ned. Herv. kerk op 23 Juli 1922. Na afloop van zijn contract werd hij agent van de ,,Levensverzekering Mij. R.V.S.” Werd toen aannemer van begrafenissen en tenslotte assisteerde hij, na het overlijden van zijn zwager, Gerardus Arie Moolhuyzen in 1953, in het garagebedrijf van zijn zuster, de weduwe Moolhuyzen van Grasstek (zie no 229) en wel tot 1965. Albertus Hendrik had reeds vele jaren last van spataderen, waaraan hij een paar maal werd geopereerd. In de zomer van 1966 echter werd longkanker geconstateerd. Zijn laatste levensjaren bracht hij dan ook zeer sukkelend door, maar bleef toch zelfstandig wonen op het adres Haarlemmerplein 6II te Amsterdam. Toen hij bloed begon op te geven werd hij nog op de 5e Maart 1970 naar het sanatorium ,,Hoog Laren” te Blaricum vervoerd, doch overleed reeds op de 6e Maart. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar Amsterdam, alwaar op 9 Maart 1970 in het familiegraf op de begraafplaats ,,Vredenhof” de teraardebestelling plaatsvond