Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Helena Angenita Wilhelmina van Grasstek

Helena Angenita Wilhelmina van Grasstek is geboren 31-12-1917 te Utrecht, Choorstraat No 32, dochter van Abraham Bernardus van Grasstek en Lamberta Barendina Thomas. Zij is gedoopt 09-06-1918 te Utrecht, in de Ned. Herv. Jacobi-Kerk. Helena Angenita Wilhelmina is overleden 24-04-1973 te Eindhoven , 55 jaar oud. Zij is begraven 27-04-1973 te Valkenswaard, op begraafplaats "Eikenhof".

Helena Angenita Wilhelmina trouwde 14-05-1947 met Jan Botbijl en trouwde 14-06-1967 met Jan Baptist Cornelis de Natris.Afbeeldingen

Notities bij Helena Angenita Wilhelmina van Grasstek

Na het overlijden van haar vader verbleef zij veelal bij haar tante Martina Elisa van Grasstek ( 219) en bij haar oom Jean Louis van Grasstek ( 218), die haar voogd was.
Na het 2e huwelijk van haar moeder met Johoannes Bernardus Tenberg, die eveneens R.K. was, kreeg Helena A.V. van Grasstek een katholieke opvoeding en ging in 1925 over naar de R.K. kerk.
Na haar U.M.L.O.-tijd van September 1932 tot Juli 1935 werd zij winkeljuffrouw bij Gebr. Gerzon’s Modemagazijnen N.V. te Dordrecht. Tegelijkertijd volgde zij cursussen aan de Handelsavondschool.
In 1936 werd zij kantoorbediende bij Gebr. Crone Kledingfabrieken N.V. te Dordrecht. Gezien het feit dat zij andere werkzaamheden wilde verrichten, was zij met onderbrekingen van Maart 1938 tot September 1941 werkzaam op het Confectieatelier Janssen, eveneens te Dordrecht. In deze periode behaalde zij het diploma “Dameskleding en kinderconfectie”. Hierna was zij als assistent van Dr. Verbeeten werkzaam in de verpleging. Vervolgens was zij tot en met Augustus 1944 werkzaam op het Gemeentelijk Distributiekantoor van Dordrecht, waarna zij overging naar de Gem. Voedselvoorziening tot November 1945, de datum dat de Gem. Voedselvoorziening werd opgeheven.
Op 15 Mei 1939 en in Juni 1940 deed zij examen (beide keren met goed gevolg) voor de cursus E.H.B.O. In de volgende jaren bleef zij zich in deze materie verder bekwamen (o.a. bij de reddingsbrigade). Haar leraar, Bern. G.J.M. Verbeeten, arts te Dordrecht, gaf haar op 27 April 1942 de navolgende aanbeveling:

,, Mejuffrouw H.A.W. van Grasstek heeft bij haar studie E.H.B.O. blijk gegeven van grote vlijt, uitstekend inzicht in de materie voor verder in het leven te gebruiken om haar meer dan gewone geschiktheid door onderwerpen van verpleeg- en geneeskundig - aspect te beheersen.
Wij raden haar daarom aan hier verder in door te gaan.
Dordrecht, 27 April 1942
w.g. B.G.J. M. Verbeeten, arts”

Haar liefhebberijen waren turnen en zwemmen. Via het turnen kwam zij bij het amateur-ballet. Hierna werd zij leidster van het kinderballet van de toneelgroep ,,Verening Oranje” te Dordrecht. Voornamelijk in haar jeugd, maar ook nog tijdens haar huwelijk met Jan Botbijl, beoefende zij de teken- en schilderkunst.

Op 14 Mei 1947 trad zij te Dordrecht in het huwelijk met Jan Botbijl, die op 1 Mei 1947 gescheiden was van echt van Maria Koomans, uit welk huwelijk op 4 Juli 1944 te Dordrecht een zoon geboren was met name Bernardus Pieter Botbijl.
Jan Botbijl leed aan een nierziekte, overleed in het ziekenhuis te Rotterdam.
Tijdens zijn leven was hij textielhandelaar voor eigen rekening.
Het dochtertje Lambertha Anna was volgens de doktoren verstandelijk beperkt en werd dientengevolge al vroeg in de inrichting ,,Huize St. Ursula” te Nieuwveen (ZH) opgenomen. In de zomer van 1968 werd Lambertha Anna i.v.m. haar leeftijd overgeplaats naar ,,Huize Boldershof” te Druten, Ambthuisstraat 4.
Op 20 Juli 1956 beviel Helena A.M. van Grasstek te Rotterdam van een zoon met name Anthonius Arnoldus Maria van Grasstek. Op grond van het feit, dat Helena A.W. dit kind niet zou kunnen bieden in zake opvoeding en studie, zoals zij dit graag zou hebben gedaan, besloot zij het kindje aan pleegouders af te staan. Op 17 Augustus 1956 werd Anthonius A.M. dan ook door pleegouders opgenomen.

Van Augustus 1957 tot 1960 was Helena A.W. weer op kantoor en wel bij ,,Dekkers N.V. Afd. Postorders” te Dordrecht.

Vanaf September 1961 werd zij werkzaam bij ,, R.S. Stokvis & Zonen”, N.V. te Rotterdam op de mechanische administratie, afdeling ,,Controle”. Deze functie vervulde zij tot December 1966.

Op 14 Juni 1967 trad zij te Dordrecht in het huwelijk met Jan B.C. de Natris. Deze onderwijzer van beroep, was reeds tweemaal weduwnaar, t.w. van Jacoba Helena van Leeuwen en van Johanna Elisabeth de Nijs, en had uit zijn eerste huwelijk zeven kinderen.
Op 28 Juni 1966 vierde hij zijn 40-jarig onderwijzersjubileum. In Mei 1967 was hij 40 jaar verbonden aan de R.K. Lagere School te Valkenswaard en ging in 1971 met pensioen.

Na haar huwelijk met Jan Botbijl woonde Helena Angenita Wilhelmina te Dordrecht en wel op het adres Erasmuslaan 59zwart. In 1952 verhuisde men naar het adres, Clementstraat 1 en wel tot en met April 1964. Hierna woonde Helena A.W. op het adres Frederikstraat 50.
Na haar huwelijk met Jan Baptist Cornelis de Natris woonde zij te Valkenswaard en wel op het adres Luikerweg 73B.

Op de avond van de 2e Paasdag, 23 April 1973, werd Helena A.W. getroffen door een hartaanval en overgebracht naar een ziekenhuis te Eindhoven. De volgende dag kreeg zij een 2e aanval, waarna zij overleed.