Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Wilhelmus Hendricus van Grasstek

Wilhelmus Hendricus van Grasstek is geboren 19-08-1921 te Amsterdam, Haarlemmerplein 11 II, zoon van Jan van Grasstek en Anna Plemper. Hij is gedoopt 20-08-1921 te Amsterdam, in de R.K. kerk "De Posthoorn" aan de Haarlemmerstraat. Wilhelmus Hendricus is overleden 14-10-1974 te Amsterdam, Jan Haringstraat 5 II , 53 jaar oud. Hij is begraven 18-10-1974 te Amsterdam, op de begraafplaats "Zorgvlied".

Wilhelmus Hendricus trouwde 28-04-1949 met Johanna Wilhelmina Berkhout.

Kinderen

- ♀ ? van Grasstek 0 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Wilhelmus Hendricus van Grasstek

Was vanaf 16 April 1940 werkzaam als ambtenaar bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Amsterdam.
Op 1 October 1943 werd hij door de bezetters ,,Duitsers” voor verplichte tewerkstelling naar Duitsland (Soest) gevoerd. Om het verblijf in een ,, Arbeitslager” mis te lopen, ontvluchtte hij en kwam in Güterslok terecht, alwaar hij fabrieksarbeid verrichtte en bij particulieren zijn intrek nam. In April 1945 werd hij door de Engelsen en Amerikanen bevrijd en keerde in Juni 1945 behouden in Amsterdam terug.
Bij het kerkelijk huwelijk op 24 Mei 1949 zong zijn broer, Lodewijk, de solopartijen.
Het huwelijk bleef tot hun grote spijt kinderloos.
Wilhelmus Hendricus van Grasstek ontving op 12 Juli 1960 van de Gemeente Amsterdam de bronzen legpenning, als blijk van waardering voor de geboden hulp, verleend tijdens de overstroming van het Tuindorp-Oostzaan in Januari 1960. De legpenning is vervaardigd door de N.V. Koninklijke Begeer te Voorschoten. I.v.m. zijn gezondheid (hart- en vaatziekte) werd hij vervroegd eervol ontslagen uit Gemeentedienst en 1 Maart 1973 gepensioneerd.
Ze woonden in de Jan Haringstraat 5-I, Amsterdam. Wim en Ans waren in het bezit van diverse zegelringen met het familiewapen.

GENEALOGIE:
Samen met zijn vrouw Ans, heeft Wim zich bekwaamd in de genealogie. Beiden hebben een zeer grote bijdrage geleverd aan het completeren van de toch al uitgebreide genealogie die door George van Grasstek (215) en Wim’s oudere broer, Lodewijk (Bob)(246) vóór de oorlog was verzameld. George van Grasstek (215) was in de 2e Wereldoorlog overleden en na de oorlog beschikte zijn broer Lodewijk, door opgroeiende kinderen, niet over voldoende tijd om het genealogische werk voort te zetten.
Wim verdiepte daarop de genealogische speurtocht van de familie met zeer veel enthousiastme, daarnaast speurde hij ook in de genealogie van moederskant, de Plempers.
Samen met zijn vrouw Ans verzamelde hij een enorme hoeveelheid informatie en ging ook in Duitsland op onderzoek naar de wortels van de familie. Wim had als lid van de genealogische vereniging het plan om zijn levenswerk te gaan publiceren. Helaas werden zijn plannen in 1974, toen hij 53 jaar oud was, doorkruist door een dodelijke ziekte.

Uit het huwelijksregister 16 folio 56V. Akte ? 109
Den 28 April 1949 zijn te Amsterdam gehuwd:
Wilhelmus Hendricus van Grasstek, beroep kantoorbediende, geboren en wonende te Amsterdam, oud 27 jaren, meerderjarige zoon van Jan van Grasstek,chauffeur, oud 57 jaren en Anna Plemper, oud 52 jaren
En
Johanna Wilhelmina Berkhout, zonder beroep, geboren en wonende te Amsterdam, oud 33 jaren, meerderjarige dochter van Dirk Berkhout, overleden en Johanna Wilhelmina Huybens, in tegenwoordigheid van Lodewijk van Grasstek, broeder des bruidegoms, oud 29 jaren, timmerman en Hermanus Jacob Berkhout, broeder der bruid, oud 36 jaren, verpakker.