Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Engelina Geertruida van Grasstek

Engelina Geertruida van Grasstek is geboren 11-02-1930 te Amsterdam, de Wittenkade 148, dochter van Cornelis van Grasstek en Hendrika Ruijs. Zij is gedoopt 01-01-1933 te Amsterdam, in de N.H. kerk "De Prinsessekerk". Engelina Geertruida is overleden 22-04-2009 te Utrecht , 79 jaar oud. Zij is begraven 26-04-2009 te RK begraafplaats St Barbara, Prinsesselaan 2, Utrecht.

Engelina Geertruida trouwde met Sander Burkel.Afbeeldingen

Notities bij Engelina Geertruida van Grasstek

Geboren 11 februari 1930, te Amsterdam, de Wittenkade 148,
Dochter van Cornelis van Grasstek en Hendrika Ruijs.
Gedoopt op1 januari 1933 te Amsterdam in de NH kerk “de Prinsessekerk”
door Ds. H.W. Jasse.
Vertrok op 30 september 1958 van Amsterdam naar Pijnacker, Beatrixstraat 11
Vertrok op 7 maart 1957 van Amsterdam naar Blaricum.

Willem Hendrik de Jong was werkzaam als correspondent bij de Delfsche Courant en het Haags Dagblad.

Opg.dd. 8-4-1970: Echtpaar zou een tijd uit elkaar geweest zijn. De man zou toen in Maarssen verblijf gehouden hebben.

Opg.dd 21-2-1971: Engelina van Grasstek is thans gescheiden en is met haar kinderen uit Pijnacker weggetrokken, waarheen is onbekend. Zij stond in Pijnacker als R.K. geboekt.
Engelina van grasstek was de 2e vrouw van W.H. de |Jong.
W.H. de Jong is nu voor de 3e maal getrouwd en wel met Heilkje Kootstra (vr met kinderen), wonende Kousebandstraat 34 te Maarssen. W.H. de Jong heeft zich te Pijnacker als N.H. laten uitschrijven en is toegetreden bij het Leger des Heils. Hij heeft thans een administratieve baan.

Opg dd 21-5-2006: via Mw Corrine van de Berg heeft Engelina telefonisch contact gezocht om meer te weten te komen over haar halfzus Johanna van Grasstek.
Zij vertelde over haar leven dat haar moeder, Hendrika Ruys op 2 febr 1933 haar vader, Cornelis van Grasstek verliet en haar meenam, maar bij gerechtelijk vonnis op 14 aug 1933 aan de vader werd toegewezen. Naast Engelina was er nog een ouder zusje, Theodora van Grasstek. Vader hertrouwde met Clasina Cornelia Uijleman en kregen nog een dochter, (halfzus)Johanna van Grasstek.
Toen Engelina 15 jaar oud was (1945) werden zij en Theodora in verschillende kinderopvangtehuizen geplaatst en had daarna geen contact meer met elkaar.
Engelina trouwde na de scheiding van W.H. de Jong, met Sander Sukkel.
Omdat beiden niet gelukkig waren met zijn achternaam, werd deze naam officieel veranderd in: Burkel. Om deze administratieve reden moest het echtpaar scheiden, om daarna weer te kunnen huwen.
Engelina werkte vele jaren en tot haar pensioen, als beheerder van kantine"s van de Koninklijke Landmacht te Bussum.
Zij was actief als sociaal werkster in haar parochie en was zorgzaam voor parochianen.
Engelina van Grasstek- Burkel woonde de laatste jaren in de Hartogstraat 105, 3572WK in Utrecht, tel: 030- 2734859.