De historie van onze genealogie
  


Na het overlijden van mijn vader, Lodewijk (Bob) van Grasstek, in 1996, erfde ik van hem niet alleen zijn zegelring, maar ook de eerste versie van de stamboom van de familie van Grasstek, met vele bijbehorende originele documenten.

Vlak voor de 2e Wereldoorlog had mijn vader, Lodewijk van Grasstek (roepnaam Bob, no.246) als jonge man, zijn oudere neef uit Den Haag, George van Grasstek, intensief geholpen met het stamboomonderzoek van de familie. Naast deze twee “Van Grasstekken” waren ook neef Abraham Bernardus Wesselo en de nichten Willemina Gerredina Bolken en Gerridina Eleonora van Grasstek, intensief bezig met het uitzoeken van het voorgeslacht Van Grasstek. Het onderzoek ging terug tot Lodewijk Thomasz. Grestek, geboren in 1585, die, uit de omgeving van Monsjou (Monschau) komend, zich in ca. 1610 te Leiden vestigde.

Na de oorlog verdiepte en actualiseerde mijn vaders jongere broer Wim de genealogische speurtocht van de familie. Daarnaast speurde hij ook in de genealogie van moederskant, de familie Plemper. Samen met zijn vrouw Ans verzamelde hij een enorme hoeveelheid informatie en zij gingen ook in Duitsland op onderzoek naar de wortels van de familie. Zij vonden daar de geboortegrond van de familie, am Grassteck, in het tegenwoordige Ruhrberg. Zijn bevindingen hierover publiceerde Wim in juli 1970 in het Westdeutschen Gesellschaft fur Familienkunde.    

Wim kwam in contact met Derk Jan Wesselo, de zoon van Abraham Bernardus Wesselo. Derk Jan had in 1957 de resultaten van George van Grasstek en zijn medewerkers gepubliceerd in het blad “Ons voorgeslacht”. Uit  briefwisseling van Wim en Derk Jan blijkt dat zij vanwege hun gedeelde interesse en familieachtergrond veel en hartelijk contact hebben gehad. Over en weer werden gegevens gedeeld en onderzocht. Wim had als lid van de genealogische vereniging het plan om zijn levenswerk te gaan publiceren. Helaas werden zijn plannen in 1974, toen hij 53 jaar oud was, doorkruist door een dodelijke ziekte.

Mijn oudste broer Jan was de volgende die zich bezig ging houden met de stamboom. Hij verzamelde veel gegevens over de laatste generaties van de 20e eeuw tot hij overleed in 1994.

In 2001, vlak voor het overlijden van Ans, de vrouw van mijn oom Wim, kreeg ik van haar hun archief met gegevens. Dat mijn oom en tante veel stamboomgegevens verzameld hadden was me wel bekend, maar de volledigheid en nauwgezetheid van de omschrijvingen èn de omvang van het verzamelde materiaal met veel oude foto’s, documenten en persoonlijke bezittingen, verbaasde me.

Toen ik in het bezit kwam van deze 2 beschrijvingen van onze stamboom tot 1974, met de aanvullingen tot 1994, ben ik mij gaan oriënteren op de mogelijkheden om deze gegevens ook voor andere familieleden toegankelijk te maken. Het via internet ontstane contact met Michel Plemper over de digitale werking van de “Plemperparenteel” was zeer bruikbaar, gezellig en  stimulerend. Het internet en het gebruik van het programma Aldfaer, bieden mij de mogelijkheid om het vele werk van George, Willemina, Gerredina, Lodewijk (Bob), Wim, Ans, Derk Jan en Jan, samen te voegen en aan de volgende generaties door te geven. Met name mijn oom Wim heeft altijd de intentie gehad om het werk te gaan publiceren en het doet me daarom deugd dit uiteindelijk via internet te kunnen realiseren. Mede daarom zal ik, zoveel mogelijk, hun oorspronkelijke teksten handhaven. Ik krijg hierbij de hulp van mijn kinderen Suzanne, Lisette en Willem van Grasstek. Michael Jansse adviseert ons over de technische mogelijkheden en hij beheert, samen met mijn zoon Willem, onze website. De komende tijd wil ik met behulp van familieleden de laatste generaties verder in kaart gaan brengen.

Ik heb de inleiding uit 1973, beschreven door Wim van Grasstek, gebruikt. Vervolgens ziet u het ontworpen Titelblad door George van Grasstek. De eerder geschreven inleiding door George Willem van Grasstek (215-XA) heb ik toegevoegd aan de notitie bij zijn naam. Daarna volgen: De verklaring van de familienaam, Het familiewapen, De Genealogie, Stamboom en Onderzoek in Rurberg. Dit zijn de latere en vollediger beschrijvingen van Wim. De foto’s van de familieleden, belangrijke documenten en bezittingen komen uit alle collecties.

Om familieleden en belangstellenden de kans te geven in de historie te duiken, heeft deze site een open karakter. Vanwege de privacy vraag ik wel van u om zorgvuldig met de gegevens en foto’s om te gaan en mij op de hoogte te stellen, indien u deze wilt gebruiken. En indien u informatie overneemt, wilt u dit doen onder vermelding van de volledige bron, te weten: www.familievangrasstek.nl

Mijn kinderen en ik wensen u veel leesplezier en indien u correcties of aanvullingen voor ons hebt, nemen wij die graag in ontvangst.


Lodewijk van Grasstek, Haarlem, December 2012